1 2 3

O Koalicji

Koalicja na rzecz Zdrowego Starzenia się została powołana 11 lipca 2012 roku, jako odpowiedź na rosnące potrzeby związane z przemianami demograficznymi, zmianami stylów życia i wzrostem społecznych oczekiwań dotyczących jakości życia w późnym wieku. Głównymi beneficjentami działań Koalicji będą przyszłe pokolenia. Przyświeca nam hasło polskiej prezydencji w Unii Europejskiej „zdrowa starość, zaczyna się w dzieciństwie”, które jest kwintesencją koncepcji Active and Healthy Ageing.

Biała Księga

Dzięki staraniom Koalicji i współpracy szerokiego grona ekspertów udało się opracować Białą Księgę dotyczącą problemu zdrowego i aktywnego starzenia się w Polsce. W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 40 autorów będących wybitnymi specjalistami w swych dziedzinach. Słowem wstępnym publikację opatrzyła Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz. Wprowadzenie do poszczególny części przygotowali: Prezydent Lech Wałęsa, Minister Irena Wóycicka oraz Minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Oficjalna prezentacja raportu nastąpiła 27.02 w Sejmie.

Działania

27 lutego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się debata publiczna dotycząca problemu aktywnej i zdrowej starości. W trakcie spotkania zaprezentowana została opracowana przez Koalicję Biała Księga. Zaproszeni eksperci przedstawili kluczowe wnioski oraz rekomendacje płynące z raportu. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk w tym świata nauki, medycyny i polityki. Głównym organizatorem spotkania była Koalicja na rzecz Zdrowego Starzenia się przy współpracy Vision Group.