Forum Ekonomiczne 2012

6 września 2012 r. w Krynicy-Zdroju odbył się panel dyskusyjny poświęcony idei Healthy Ageing pt. „Zestarzejmy się świadomie. Polska polityka społeczna i ochrona zdrowia w obliczu starzenia się polskiego społeczeństwa”. Wydarzenie, zorganizowane w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, zgromadziło wielu ekspertów. W gronie tym znaleźli się m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz, Igor Radziewicz – Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Prof. Bolesław Samoliński, Krajowy Konsultant w dziedzinie Zdrowia Publicznego, a także Witold Jaworski, członek zarządu PZU SA, Wojciech Matusewicz, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych, Flavio Lirussi ze Światowej Organizacji Zdrowia, Prof. Piotr Błędowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Paweł Szwiertnia, Dyrektor Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz Prof. Stanisława Golinowska z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ. Krajowy Konsultant ds. Zdrowia Publicznego, Prof. Bolesław Samoliński, zaprezentował uczestnikom panelu założenia i pierwsze efekty prac Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się, której celem jest opracowanie rozwiązań na rzecz zdrowego i bezpiecznego starzenia się (healthy ageing) w kontekście zmian demograficznych i nowych wyzwań gospodarczych. – Nasza inicjatywa jest polskim wkładem w Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Już jesienią zaprezentujemy wspólnie kompleksowe rozwiązania, w celu podwyższenia standardu życia osób starszych w Polsce oraz odpowiedniego przygotowania się Polski do gwałtownie rosnącej liczby seniorów w przyszłości – podkreślił Samoliński, podsumowując spotkanie.