Konwencja MDA

W dniach 24-26 września 2012 r. na Torwarze w Warszawie odbyła się KONWENCJA: MIĘDZYPOKOLENIOWE DNI AKTYWNOŚCI, organizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Miasta Stołecznego Warszawa oraz z udziałem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Zdrowia. Konwencja była kulminacyjnym punktem obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w Polsce. W ramach Międzypokoleniowych Dni Aktywności odbył się panel dyskusyjny pt. „Starzenie się w zdrowiu”, podczas którego eksperci rozmawiali na temat sposobów budowania aktywnej i zdrowej starości oraz o rozwiązaniach systemowych pozwalających poprawić zdrowie i jakość życia Polaków. W dyskusji udział wzięli: · Prof. Bolesław Samoliński - Krajowy Konsultant ds. Zdrowia Publicznego · Krzysztof Mączka - Dyrektor Wydziału ds. Systemów Ochrony Zdrowia w Agencji Oceny Technologii Medycznych · Anna Mikucka – Witalis - ekspert Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. · Jarosław Oleszczuk – Członek Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA · Prof. Piotr Błędowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego