Patronat Marszałek Sejmu

W październiku 2012 r. działania Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się zostały objęte patronatem honorowym Marszałek Sejmu, Ewy Kopacz, która wyraziła uznanie dla podejmowanych inicjatyw.

Na objęcie działań Koalicji patronatem zdecydowali się również: Rzecznik Praw Obywatelskich, Irena Lipowicz, Minister Sportu i Turystyki, Joanna Mucha, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, Prezydent m. st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Instytutu Lecha Wałęsy. Ponadto wsparcia Koalicji udzielili: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, PhRMA, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Reumatologii w Warszawie.