Debata w Sejmie

27 lutego 2013 r. o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się debata pt. Czy Polska jest gotowa na zdrową starość? Debata na temat zdrowego i bezpiecznego starzenia się w kontekście  zmian demograficznych i nowych wyzwań gospodarczych. 

Podczas debaty w Sejmie RP poświęconej problemowi zdrowego starzenia się w Polsce, zostaną przedstawione wyniki prac Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się. Efektem ponad półrocznej działalności Koalicji jest opracowanie interdyscyplinarnego dokumentu pt. „Zdrowe starzenie się: Biała Księga”, który zawiera rekomendacje dotyczące sposobu budowania zdrowej i aktywnej starości oraz usprawnienia polskiego systemu opieki nad osobami w podeszłym wieku.

W przygotowanie „Białej Księgi” zaangażowały się  autorytety z różnych dziedzin nauki, m.in. lekarze neurolodzy, gerontolodzy, kardiolodzy, rehabilitanci, patolodzy i fizjolodzy słuchu. W publikacji nie zabrakło materiałów eksperckich przygotowanych przez przedstawicieli rządu, instytucji publicznych i samorządów jak również socjologów, ekspertów ds. ubezpieczeń i polityki społecznej, ekonomistów.

Wnioski i rekomendacje zawarte w Białej Księdze będą punktem wyjścia do dyskusji z zaproszonymi gośćmi: politykami, decydentami i liderami opinii na temat rozwiązań systemowych w zakresie zdrowego starzenia się społeczeństwa w Polsce oraz okazją do podsumowania Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Do udziału w debacie zostaną zaproszeni eksperci, którzy uczestniczyli w przygotowaniach „Białej Księgi”, politycy, przedstawiciele organizacji i instytucji popierających inicjatywę i działalność Koalicji oraz media.