O Koalicji

Starzenie się społeczeństwa to problem, który w dobie głębokich przemian oraz niekorzystnych trendów demograficznych z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu.  Zjawisko to jest wielowymiarowe i dotyka wszystkich aspektów naszego życia. Odnosi się zarówno do funkcjonowania pojedynczych osób, jak i państwa oraz całego społeczeństwa. Starzenie się jest naturalnym etapem życia każdego z nas. Nie jesteśmy w stanie go uniknąć, ale możemy zrobić wszystko, aby starość oznaczała godność i dalszą aktywność.

W odpowiedzi na konieczność jak najszybszego wprowadzenia zmian w polskiej polityce zdrowotnej i społecznej powołaliśmy do życia w dniu 11 lipca 2012 roku Koalicję na rzecz Zdrowego Starzenia się. Już na samym początku działalności otrzymaliśmy poparcie Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także pozyskaliśmy jako Koalicjantów wiele wybitnych osobistości, które wsparły nas swoją wiedzą i autorytetem.

Głównymi beneficjentami działań Koalicji będą przyszłe pokolenia. By miało to miejsce, już dziś rozpoczynamy działania rozwijające ideę Aktywnej i Zdrowej Starości (Active and Healthy Ageing), która staje się obecnie kluczowym obszarem polityki Unii Europejskiej.

Publikacja Białej Księgi, którą oddajemy w Państwa ręce, stanowi ważny element aktywności Koalicji. Naszym działaniom przyświeca hasło Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej: „Zdrowa starość zaczyna się w dzieciństwie”, które jest kwintesencją koncepcji Active and Healthy Ageing. Idea ta podkreśla znaczenie profilaktyki i promocji zdrowia dla przyszłości naszych dzieci oraz nas samych. W działaniach Koalicji wiele uwagi przywiązujemy również do ekonomicznych i społecznych czynników warunkujących jakość życia starszych pokoleń. Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są nasze ideały i podejmowane inicjatywy, do wspólnej pracy na rzecz zdrowej i aktywnej starości.

 

prof. dr hab. Bolesław Samoliński

Przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się
Krajowy Konsultant w dziedzinie Zdrowia Publicznego